top of page
Anchor 1

מרכז מידע- בקרוב 

מרכז המידע בא לשמש כעוד פלטפורמה על ידע בכל הקשור לאופנה, קיימות, תעשיית האופנה המהירה, שקיפות, גרין ווש ומגמות חדשות ומתחדשות בתעשיית האופנה המהירה והאיטית. 

bottom of page